I onsdags deltog jag i ett informationträff inför en "commemoration service" (vet inte svenska ordet...) för att fira minnet av de RAF-dräpta.

För er som inte har hört om RAF:en (som står för Röda Armé Fraktion), RAF:en var en utav de tyska studenterörelserna (so kallade 68-vänstern) i det sena 60-talet uppstående vänsterradikal terroristförening som bildades 1970 och deras verksamhet bestod tills 1998 (!). Deras strävan var att kämpa mot de fascistiska strukturer i västtyskland, som i deras uppfattning var bara en fortsättning av tredje riket. Pga olika skäl var de övertygade att vara "revolutionära avantgarde" och utsedda att föra "masserna" till revolutionen, t o m med våld och mord. Så gällde verkan ju framförallt systemet och systemets representanter inom politiken, juridiken, ekonomin & industrin och militären. Det här ledde till 34 mord på personer i det offentliga livet, men också på privatpersoner, och det från hela Europa och USA.
Även i Sverige hade de sin verksamhet, i form av ett anfall mot den tyska ambassaden i Stockholm för att få andra RAF-medlemmar ur fängelset (viktigast var dock grundarna och RAF-huvuden Andreas Baader, Gudrun Ensslin och Ulrike Meinhof, som vände sig i fängelset ifrån RAF-ideologin, som förde till utgränsning inom gruppen (pga "förräderi" ) och slutligen förtvivlad självmord den 8:e maj, dagen då andra världskriget slutade i Tyskland). Det hela ledde till döden av två tyska diplomater (och två terrorister efter en misslyckad explosion).
Också väldigt känt är kidnappningen av Hanns-Martin Schleyer och kapningen av flygplanet Landshut 1977, det här var höjdpunkten på RAF-terrorismen, den så kallade "Deutscher Herbst". Båda aktioner utfördes för att befria fängslade medlemmar men båda var utan succé. När flygplanet, som blev kapad på vägen från Mallorca till Frankfurt, och kapningsoffrarna befriades några dagar senare blev den kidnappade Hanns-Martin Schleyer mördad av sina kidnappare, dessutom begick Ensslin, Baader och Jan-Carl Raspe (som ju alla tre satt i fängelse) självmord.
Och så här slutade första generationen, som var nog den värsta i sin ideologi och sin radikalitet. Tyvärr tog det här inte slut på hela RAF-historien, som sagt den fortsätter tills 1998, och dit skulle det bli en lång väg med mera dödar.

Det här ska bara vara en väldigt, väldigt kortfattad tillsammanfattning av det hela. Om ni vill veta mer så får ni kolla på wikipedia eller i biblioteket. Säkert vet också Lars mer om det, ni kanske kan prata om det på nån historia lektion om ni (eller han) vill.

19.10.07 14:20

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen